Anthurium

Historie
Het telen van anthuriums gebeurt tot op heden met diverse teeltsystemen. Een van deze systemen is een breed bed direct op of iets verdiept in de grond met dikke folie en een drainagebuis voor de afvoer van het drainwater. De gedachte hierbij was om na de teelt goed te kunnen stomen. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar gebleken en het resultaat valt nogal eens tegen, hetgeen een groot risico met zich kan meebrengen. Ook is er met dit systeem een kostbaar verwarmingssysteem nodig, omdat de worteltemperatuur anders niet goed beheersbaar is. Dit systeem wordt daarom nog maar nauwelijks toegepast, zeker niet bij nieuwbouw of herinrichting van een kas.

JB Hydroponics heeft een nieuwe Anthurium goot ontwikkeld, wat een vermindering van de hoeveelheid substraat met ca. 30% opleverde en met een goede drainwater afvoer. Dit is mogelijk omdat de goten mooi strak op de grond gelegd kunnen worden. Deze goten in een V-vorm, hebben een breedte van 60 cm en 2 goten samen vormen een volledige bedbreedte.

Resultaat: er is een grote besparing op de hoeveelheid substraat gerealiseerd en door de goede isolatie is er geen apart verwarmingssysteem nodig.

W-Goot
Nu er een veel beter inzicht is in de verdamping van het gewas, is gebleken dat de hoeveelheid substraat nóg wel een stuk verminderd kan worden. Deze vermindering wordt bereikt met de nieuwste JBH goten, die in een zogenaamde W-vorm geleverd worden. Deze vorm zorgt ervoor dat de hoeveelheid substraat terug gaat naar ca. 40 liter substraat per meter bed, hetgeen weer een besparing is ten opzichte van het V-model. Er is hierbij dan een grote financiële besparing, niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst weer bij de teeltwisseling.

Door de vorm van de JBH goten is er een nog betere en snellere drainwater afvoer, omdat alle gootjes een “trechter” vorm hebben. Op deze manier wordt een grote substraathoogte in combinatie met een beperkt volume bereikt. Door de W-vorm is ook de waterverdeling door middel van het druppel-systeem optimaal. Het totale substraat wordt hierdoor uitstekend benut.

Resultaat: Er is een betere besturing van het substraat en bij de teeltwisseling is er veel minder substraat af te voeren en nieuw substraat aan te schaffen.

De W-vormige goot kan naar wens in aangepaste vorm gemaakt worden. Zowel in de hoogte als in de breedte kunnen de goten aangepast worden. Het is o.a. mogelijk om de zijkanten ten opzichte van het middenstuk van de W-vorm te verhogen. Dit is een optie om later substraat bij te kunnen vullen. Ook kan de inhoud van de goten kan nog verder aangepast worden, als U overschakelt naar een ander, eventueel natter of droger teeltmedium. Hierdoor kunt U het substraat altijd optimale blijven sturen.

JB Hydroponics heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de ontwikkeling en verdere optimalisering van de teeltsystemen voor Anthuriums. Wij zullen dit blijven doen en dit willen wij graag in overleg met U doen. Heeft U plannen voor het vernieuwen van (een deel van) het gewas, dan willen wij dat graag van U weten, om zodoende tot het meest gunstige systeem voor Uw situatie te komen.