Roos

Rozen worden reeds vele jaren op substraat geteeld. De meest voorkomende substraten voor de rozen op dit moment zijn kokos en steenwol. Naast deze substraten wordt er op beperkte schaal geteeld in perlite, puimsteen, veen, enz. Vele substraten zijn mogelijk in vele verschillende vormen en afmetingen. Kortom de substraatkeuze is groot en daarmee ook de variatie in de systemen die daar het beste bij passen.

JBH Gootsystemen
De JBH systemen op grote schaal en bij alle gewassen toegepast. Met de systemen wordt direct ingespeeld op de ontwikkelingen en de wensen van de kweker. De JBH gootsystemen zijn dusdanig ontworpen dat de goot en de drainwater afvoer gecombineerd zijn. De goten worden afgedekt met plastic folie. Door slechts de folie te vernieuwen is de teeltwisseling snel en eenvoudig. De drainwater afvoer bevindt zich vaak midden onder de mat, maar kan zich ook aan de zijkant onder of naast de substraatmat bevinden. Er zijn systemen gemaakt van staal en EPS (tempex), maar ook van PE en PP. De systemen zijn een geheel en bestaan niet uit allemaal onderdelen los van elkaar, zoals de gaassystemen met b.v. containers en een draingootje of soms zelf plastic op de grond, waarbij ziekten vrij spel hebben in de kas.

EPS gootsystemen
Dit zijn de bekendste gootsystemen. Deze goten worden gemaakt van geëxpandeerd polystyreen schuim. Een milieuvriendelijk materiaal dat volledig gerecycled kan worden. De EPS gootsystemen worden in alle vormen en maten waar nodig naar ieders wens ontwerpen en geproduceerd. Zelfs bestaande EPS systemen zijn vaak op eenvoudige wijze weer modern en perfect functionerend te maken. De EPS gootsystemen gaan gemakkelijk 10 jaar mee, zijn duurzaam, economisch in aanschaf en gebruik. Door de flexibele aanpassingsmogelijkheden, zijn het de systemen met de laagste jaarkosten.

Recycling EPS gootsystemen
Als na vele jaren van gebruik de EPS materialen afgevoerd moeten worden, kunnen deze gerecycled worden, mits ze niet te ernstig vervuild zijn. Zijn de materialen ernstig vervuild ook dan halen wij de EPS materialen op, echter dan worden de materialen gestort, ofwel verbrand. Aangezien dit op basis van gewicht gaat zijn de kosten zeer laag. Er zullen dus ook in de toekomst absoluut geen problemen zijn met de afvoer van de systemen.

JBH STAAL gootsystemen
Dit zijn zeer duurzame systemen van staal met een coating aan de binnenzijde van de goot. Ook deze goten zijn in diverse vormen en afmetingen te verkrijgen. De goten kunnen zowel in afgepaste lengten geleverd worden, als ook direct in de tuin gewalst worden.

Verhoogde systemen
Al voordat het inbuigen van de rozen werd ingevoerd, werden er reeds verhoogde systemen toegepast. Er zijn namelijk ook andere teelttechnische aspecten waarbij een verhoogd systeem wenselijk is. Naast een goede luchtcirculatie is het ook beter en prettiger voor de dagelijkse arbeid in het gewas. De arbeid verloopt sneller en verlaagt daarmee de productiekosten.

Toekomst
De rozenteelt zal zich blijven ontwikkelen. Er zullen steeds vaker aangepaste systemen geleverd moeten worden. EPS systemen zijn de meest flexibele en economische systemen. Voor de meeste omstandigheden zijn de EPS systemen de beste mogelijkheid, vooral ook omdat het bijna zeker is dat door teelt aanpassingen, de systemen in de nabije toekomst weer verder aangepast zullen moeten worden. Kiest U voor een heel lange termijn, met daarbij een éénmalige forse investering, of wisselt U verschillende malen per jaar van teelt, dan is het JBH STAAL systeem een mogelijk alternatief.

De gootsystemen zijn onbeperkt in maat en model en worden waar nodig voor iedere klant specifiek ontworpen.